definicje parabanki

Zanim podpiszesz umowę – zasady pożyczek krótkoterminowych

definicje parabankiWitryna pozyczkibezbik.biz.pl jest w głównej mierze poświęcona pożyczkom krótkoterminowym udzielanym przez parabanki i firmy pozabankowe. W związku z ryzykiem związanym z udzielaniem zobowiązań finansowych tj. kredytów konsumenckich, pożyczek gotówkowych każdy czytelnik witryny, jak i bloga powinien się z nimi zapoznać.

Definicje:

 • Za pożyczki krótkoterminowe uznaje się zobowiązania z zabezpieczeniem (np. w postaci weksla in blanco) albo bez zabezpieczenia przyznawane klientowi na okres krótszy niż 60 dni.
 • Umowa pożyczkowa zawierana jest między podmiotem udzielającym pożyczki, zwany dalej pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Jest zawierana pisemnie i stanowi o obowiązkach stron, konsekwencjach opóźnień lub brak płatności, a także zawiera informację o całkowitym koszcie długu i Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO). Uwzględnia również zasady przedłużenia pożyczki.
 • Parabank – to podmiot gospodarczy, nie kontrolowany przez KNF, który swoim klientom udziela pożyczek gotówkowych. Osoby korzystające z usług parabanków, powinny uwzględnić ryzyko związane z korzystaniem z ich usług.
 • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to stopa procentowa, która jest ustalana zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. (Podstawa prawna: Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1081).
 • Opłaty dodatkowe – to koszty, które powinien uwzględnić pożyczkobiorca, a które stanowią część pożyczki. W przypadku parabanków najczęściej spotkamy się z obsługą domową tj. kosztem związanym z bezpośrednią obsługą klienta.

Konsekwencje:

 • Konsekwencje opóźnionej płatności

  Każda firma zajmująca udzielaniem pożyczek krótkoterminowych powinna dokładnie wskazać w umowie, skutki dla pożyczkobiorcy wynikające z opóźnienia w spłacie zadłużenia. Na łamach pozyczkibezbik.biz.pl zostały umieszczone odpowiednie informacje, w opisach parabanków, które takowe skutki udostępniły za pośrednictwem stron firmowych. W przypadku ich braku, nie byliśmy w stanie ich uzyskać. Warto pamiętać, iż najczęściej spotykanymi konsekwencjami, jest monit, upomnienie wysłane za pośrednictwem usługi sms, lub listownie. Pożyczkobiorca powinien liczyć się z naliczeniem odsetek przez pożyczkodawcę i podniesieniem całkowitego kosztu długu.

 • Konsekwencje braku płatności

  Rzetelny podmiot gospodarczy zajmujący udzielaniem się pożyczek krótkoterminowych powinien wskazać w umowie, skutki wynikające z braku płatności przez pożyczkobiorcę. Pozyczkibezbik.biz.pl dołożył wszelkich starań, aby takowe umieścić w opisach firm pozabankowych. Brak informacji wynika z niemożliwości poznania ich za pośrednictwem witryny firmy. W takim przypadku proponujemy skontaktować się z najbliższą placówką parabanku.  Najczęstszym skutkiem braku płatności jest wezwanie do natychmiastowej zapłaty, w formie listownej. Przekazanie sprawy do działu windykacyjnego i postępowanie komornicze z tytułu odzyskania należności.

Zasady:

zanim podpiszesz umowe pozyczkiZasady odpowiedzialnego udzielania kredytów

Internauta odwiedzający witrynę pozyczkibezbik.biz.pl powinien być świadomy ryzyka związanego z zaciąganiem pożyczek krótkoterminowych jak i gotówkowych przez parabanki.  Osoba zdecydowana na wzięcie zobowiązana w pierwszej kolejności może sprawdzić wiarygodność firmy. Możemy to zrobić sprawdzając, czy firma nie znajduje się na liście KNF lub dzwoniąc na numer tel. 800 290 479. Na naszej witrynie opisane parabanki nie ma na liście (stan na dzień 19-1-2013 r.) z wyjątkiem Kredyty-Chwilówki. Na naszym blogu znajdziecie Państwo dokładne informacje dot. wspomnianego podmiotu gospodarczego.

Po sprawdzeniu wiarygodności, dokładnie liczymy całkowity koszt pożyczki. W razie wątpliwości pytamy pracownika parabanku. Zanim podpiszemy umowę, poprośmy o symulację zobowiązania na rzeczywistym przykładzie. Dokładnie zapoznajmy się z dodatkowymi kosztami. Bardzo ważnym zapisem jest, jak pożyczkodawca zabezpiecza się w razie nie spłacenia należności. Uważaj na zabezpieczenie wekslem in blanco a już unikaj takich zapisów, które umożliwiają firmie przewłaszczenie.

Nie podpisuj umowy, którą nie rozumiesz lub ci nie odpowiada. Nie obowiązuje Ciebie żadna reguła wzajemności.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki i wcześniej spłaty

Rzetelna firma powinna zawrzeć w umowie, warunki przedłużenia pożyczek, a także w jakich okolicznościach jest możliwość zaciągnięcia kolejnej. Zawsze powinniśmy otrzymać informację, czy mamy możliwość spłaty długu przed terminem ustalonym w umowie. Firma pozabankowa nie powinna z tego tytułu robić problemów. Niemniej dłuższe okres kredytowania jest dla nich bardziej opłacalny.

Zgodność opisanych firm z Polskim prawem

Każda z opisanych firm działa z powodzeniem na terenie Polski już od kilku lat. Opisane parabanki nie są piramidami finansowymi i na dzień tworzenia o nich artykułów tj. 19-1-2013 r. działają zgodnie z prawem.

Dane kontaktowe

Właścicielem bloga – pozyczkibezbik.biz.pl jest Kamil (link do profilu w usłudze Google+). Witryna jest prowadzona hobbystycznie i ma na celu dostarczenie wiedzy Internautom, jakie zgromadził właściciel.

Adres do korespondencji

Kamil
tel. 796312179

Informacje dodatkowe:

Niniejsza strona informacyjna powstała zgodnie ze wskazówkami Google Adwords, dot. reklamowania się witryn z usługami finansowymi. Strona pozyczkibezbik.biz.pl nie przekierowuje do programów partnerskich i utrzymuje się wyłącznie z bloku reklamowego usługi Google Adsense na pokrycie kosztów związanych hostingiem i opłat związanych przedłużeniem domeny. Zamierzeniem twórcy jest rzetelne informowanie użytkowników, na podstawie danych dostępnych w Internecie. Właściciel nie nakłania do skorzystania usług parabanków i nie przekierowuje do ich stron. Witryna ma więc charakter czysto informacyjny, prowadzi politykę prywatności oraz korzysta z ilustracji zgodnie z licencją Common Creative.

Dodaj komentarz